Personuppgiftshantering

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress, namn, telefonnummer samt e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera produkten, kontakta dig angående din order, och slutföra vårt avtal med dig.

Vi har fått dina uppgifter från beställningen du har gjort på bluebirdoptics.se/bluebirdoptics.com. Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att slutföra beställningen och leverera din vara. Dina uppgifter kommer att sparas i högst 7 år eller så länge bokföringslagen kräver.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med fraktbolaget för att kunna leverera din vara. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Steezey AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@bluebirdoptics.se.